Impressum

webdesign studio
bejaardentehuis

"Onze tevredenheid blijkt ook uit het feit dat we al onze tweede website door mevrouw Müller laten realiseren. Ik kan mevrouw Müller dus met een gerust hart aanbevelen."
Tim Gorenflo, bejaardentehuis St. Laurentius

Impressum

Almut Müller
Almut M. | Graphic Design | Web Design
Milchweg 6
89231 Neu-Ulm
Duitsland


E-Mail: info@almut-m.com


Verantwoordelijk voor de inhoud:
Almut Müller

Disclaimer voor www.almut-m.com

Almut M. | Graphic Design Web Design , hierna te noemen Almut M., verleent u hierbij toegang tot www.almut-m.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Almut M. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Almut M. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Almut M..
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Almut M. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Almut M..
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Almut M., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.